3 Hamerstuk

Aan de orde is de behandeling van:

  • - het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet voortgezet onderwijs BES in verband met het uitbreiden en verduidelijken van de mogelijkheden tot benoeming of tewerkstelling van leraren in het voortgezet onderwijs (32742).

Dit wetsvoorstel wordt zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.

De voorzitter:

Aan de orde zijn de stemmingen. Ik heet beide staatssecretarissen nogmaals van harte welkom in de Kamer.

Naar boven