Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 19-04-2011 gepubliceerd door Eerste Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Handeling en heeft als identifier "h-ek-20102011-23-3".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 32302
Behandeld dossier 32460
Behandeld dossier 32614
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 2011-04-05
Documentstatus Opgemaakt
Eindpagina 3
Identifier h-ek-20102011-23-3
Itemnummer 3
Onderwerp Huisvesting | Huren en verhuren
Onderwerp Bestuur | Rijksoverheid
Onderwerp Huisvesting | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2011-04-19
Publicatienaam Handelingen
Publicatienummer 23
Publicerende organisatie Eerste Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Handeling
Startpagina 3
Subrubriek Behandeling
Taal nl
Titel Behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Dienstenwet en enige andere wetten ter vastlegging van uitzonderingen op de toepasselijkheid van de positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen ingevolge de Dienstenwet (32614); het wetsvoorstel Intrekking van de Wet stedelijke vernieuwing in verband met de decentralisatie van het investeringsbudget stedelijke vernieuwing (Intrekkingswet Wet stedelijke vernieuwing) (32460) en het wetsvoorstel Wijziging van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (wettelijke grondslag verschillende waardering energieprestaties huurwoningen) (32302)
Uitgiftedatum 2011-04-05
Vergaderjaar 2010-2011