Aan de orde is de herdenking van het oud-lid Heijmans.

De voorzitter:

Drie dagen voor zijn 81ste verjaardag is oud-senator Han Heijmans overleden. Hij was lid van de Eerste Kamer van 1982 tot 1999, voor de fractie van de VVD.

De heer Heijmans begon zijn carrière in 1951 als journalist. Na vier jaar, in 1955, werd hij hoofd bureau Voorlichting van de gemeente Almelo. Zes jaar nadien keerde hij echter terug in de journalistiek als chef van de sociaaleconomische en van de parlementaire redactie bij het Algemeen Dagblad. Dat was hij twaalf jaar lang, totdat hij in 1973 aantrad als voorzitter van de Raad van Arbeid in het Overijsselse Hengelo. Deze functie oefende hij vijftien jaar lang uit, tot aan zijn pensioen in 1988.

Han Heijmans had diverse nevenfuncties. Zo was hij plaatsvervangend kroonlid van de Ziekenfondsraad, vicevoorzitter van de Vereniging van Raden van Arbeid, en columnist sociale verzekeringen bij NRC Handelsblad. Vóór zijn lidmaatschap van de Eerste Kamer was de heer Heijmans ook actief voor de VVD. Hij was onder meer voorzitter van de sociale commissie van de partij en lid van de sociaaleconomische commissie van de VVD van 1965 tot medio 1988.Voorzitter

In de Eerste Kamer hield Han Heijmans zich gedurende zijn zeventienjarige lidmaatschap vooral bezig met sociale wetgeving. De laatste vier jaar was hij voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hij heeft tijdens zijn Kamerlidmaatschap zowel verruimingen als inperkingen bij sociale wetgeving meegemaakt. Niet alle ontwikkelingen op dit terrein lieten hem onberoerd. Hij had uitgesproken opvattingen. Een aantal malen stemde hij met een minderheid van zijn fractie anders dan de meerderheid van de fractie. Als man die de praktijk goed kende, had hij een scherp oog voor de uitvoerbaarheid van socialezekerheidsregelingen. Zo schreef hij: "Woordvoerders hebben de expertise van de uitvoering nodig om de grenzen te kunnen bepalen waarbinnen politiek kan worden geopereerd op een technisch nog verantwoorde manier."

De heer Heijmans was Officier in de Orde van Oranje Nassau en Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Leden die met hem hebben mogen werken, herinneren zich hem als een rustige, aimabele collega die een expert was op zijn vakgebied. De Eerste Kamer is Han Heijmans dankbaar voor zijn zo langdurige, deskundige inzet. Moge dit een steun zijn voor zijn familie bij het verwerken van hun verdriet.

Ik verzoek de leden om een moment stilte.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.

De voorzitter:

Op verzoek van de fractie van de SP heb ik de heer Vliegenthart aangewezen tot lid van de commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis der Koningin.

Naar boven