Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 14-12-2023 gepubliceerd door Wageningen. De publicatie is van het type algemeen verbindend voorschrift (verordening) en heeft als identifier "gmb-2023-534905".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Citeertitel Verordening jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning Wageningen 2024
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Wageningen
Gebiedsmarkering (Gemeente) Wageningen
Grondslag artikel 147 van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=147&g=2023-04-01
Grondslag artikel 149 van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=149&g=2023-04-01
Grondslag artikel 2.9 van de Jeugdwet]|[1.0:c:BWBR0034925&artikel=2.9&g=2023-07-01
Grondslag artikel 2.10 van de Jeugdwet]|[1.0:c:BWBR0034925&artikel=2.10&g=2023-07-01
Grondslag artikel 2.12 van de Jeugdwet]|[1.0:c:BWBR0034925&artikel=2.12&g=2023-07-01
Grondslag artikel 8.1.1, vierde lid, van de Jeugdwet]|[1.0:c:BWBR0034925&artikel=8.1.1&lid=4&g=2023-07-01
Grondslag artikel 2.1.3 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015]|[1.0:c:BWBR0035362&artikel=2.1.3&g=2023-07-01
Grondslag artikel 2.1.4 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015]|[1.0:c:BWBR0035362&artikel=2.1.4&g=2023-07-01
Grondslag artikel 2.1.4a, eerste lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015]|[1.0:c:BWBR0035362&artikel=2.1.4a&lid=1&g=2023-07-01
Grondslag artikel 2.1.4a, tweede lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015]|[1.0:c:BWBR0035362&artikel=2.1.4a&lid=2&g=2023-07-01
Grondslag artikel 2.1.4a, vijfde lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015]|[1.0:c:BWBR0035362&artikel=2.1.4a&lid=5&g=2023-07-01
Grondslag artikel 2.1.4a, zesde lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015]|[1.0:c:BWBR0035362&artikel=2.1.4a&lid=6&g=2023-07-01
Grondslag artikel 2.1.4b, tweede lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015]|[1.0:c:BWBR0035362&artikel=2.1.4b&lid=2&g=2023-07-01
Grondslag artikel 2.1.5, eerste lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015]|[1.0:c:BWBR0035362&artikel=2.1.5&lid=1&g=2023-07-01
Grondslag artikel 2.1.6 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015]|[1.0:c:BWBR0035362&artikel=2.1.6&g=2023-07-01
Grondslag artikel 2.1.7 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015]|[1.0:c:BWBR0035362&artikel=2.1.7&g=2023-07-01
Grondslag artikel 2.3.6, vierde lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015]|[1.0:c:BWBR0035362&artikel=2.3.6&lid=4&g=2023-07-01
Grondslag artikel 2.6.6, eerste lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015]|[1.0:c:BWBR0035362&artikel=2.6.6&lid=1&g=2023-07-01
Grondslag Uitvoeringsbesluit Wmo 2015]|[1.0:c:BWBR0035733&g=2023-01-01
Identifier gmb-2023-534905
Jaargang 2023
Maker Wageningen
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/5.16/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2023-12-14
Publicatienummer 534905
Regeling CVDR706866_1
Rubriek officiële publicatie
Startdatum 2024-01-01
Subrubriek algemeen verbindend voorschrift (verordening)
Taal nl
Titel Verordening jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning Wageningen 2024
Uitgever Wageningen

Op de kaart