Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 19-07-2023 gepubliceerd door Maastricht. De publicatie is van het type algemeen verbindend voorschrift (verordening) en heeft als identifier "gmb-2023-316913".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Citeertitel Subsidieregeling Amateurkunsten Maastricht
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Maastricht
Gebiedsmarkering (Gemeente) Maastricht
Grondslag Algemene subsidieverordening 2020]|[https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR641154/1
Identifier gmb-2023-316913
Jaargang 2023
Maker Maastricht
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/5.7/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2023-07-19
Publicatienummer 316913
Regeling CVDR699231_1
Rubriek officiële publicatie
Startdatum 2023-07-20
Subrubriek algemeen verbindend voorschrift (verordening)
Taal nl
Titel Subsidieregeling Amateurkunsten Maastricht
Uitgever Maastricht

Op de kaart