Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 13-03-2023 gepubliceerd door Veenendaal. De publicatie is van het type algemeen verbindend voorschrift (verordening) en heeft als identifier "gmb-2023-106412".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Huisvesting | Organisatie en beleid
Citeertitel Doelgroepenverordening sociale woningbouw en middenhuur Veenendaal
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Veenendaal
Gebiedsmarkering (Gemeente) Veenendaal
Grondslag artikel 147 van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=147&g=2020-01-01
Grondslag artikel 149 van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=149&g=2020-01-01
Grondslag artikel 1.1.1, eerste lid, van het Besluit ruimtelijke ordening]|[1.0:c:BWBR0023798&artikel=1.1.1&lid=1&g=2017-07-01
Identifier gmb-2023-106412
Jaargang 2023
Maker Veenendaal
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/5.1/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2023-03-13
Publicatienummer 106412
Regeling CVDR645328_2
Rubriek officiële publicatie
Startdatum 2023-03-14
Subrubriek algemeen verbindend voorschrift (verordening)
Taal nl
Titel Doelgroepenverordening sociale woningbouw en middenhuur Veenendaal
Uitgever Veenendaal

Op de kaart