Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 23-06-2022 gepubliceerd door Sittard-Geleen. De publicatie is van het type beleidsregel en heeft als identifier "gmb-2022-285532".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Huisvesting | Organisatie en beleid
Citeertitel Beleidsregels woonsituatie gemeente Sittard-Geleen 2021
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Sittard-Geleen
Gebiedsmarkering (Gemeente) Sittard-Geleen
Grondslag artikel 27 van de Participatiewet]|[1.0:c:BWBR0015703&artikel=27&g=2022-04-01
Grondslag artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&artikel=4%3A81&g=2022-05-01
Identifier gmb-2022-285532
Jaargang 2022
Maker Sittard-Geleen
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB/4.5/xml/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2022-06-23
Publicatienummer 285532
Regeling CVDR652331_2
Rubriek officiële publicatie
Startdatum 2022-06-24
Subrubriek beleidsregel
Taal nl
Titel Beleidsregels woonsituatie gemeente Sittard-Geleen 2021
Uitgever Sittard-Geleen

Op de kaart