Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 17-06-2022 gepubliceerd door Deventer. De publicatie is van het type algemeen verbindend voorschrift (verordening) en heeft als identifier "gmb-2022-275474".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Citeertitel Verordening precariobelasting 2022
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Deventer
Gebiedsmarkering (Gemeente) Deventer
Grondslag artikel 228 van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=228&g=2021-07-10
Identifier gmb-2022-275474
Jaargang 2022
Maker Deventer
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/4.5/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2022-06-17
Publicatienummer 275474
Referentienummer 2022-356
Regeling CVDR664360_2
Rubriek officiële publicatie
Startdatum 2022-06-25
Subrubriek algemeen verbindend voorschrift (verordening)
Taal nl
Titel Verordening op de heffing en de invordering van Precariobelasting 2022
Uitgever Deventer

Op de kaart