Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 25-02-2021 gepubliceerd door Medemblik. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2021-59110".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Citeertitel Nadere regels subsidie Corona Noodfonds Medemblik 2020-2021
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Medemblik
Geo informatie (gemeente) Medemblik
Grondslag https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Medemblik/642347/CVDR642347_1.html
Jaargang 2021
Maker Medemblik
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/2.20/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2021-02-25
Regeling CVDR654691_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Verordeningen
Startdatum 2021-02-26
Taal nl
Titel Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Medemblik houdende regels omtrent ondersteuning aan maatschappelijke voorzieningen die getroffen zijn door de coronacrisis (Nadere regels subsidie Corona Noodfonds Medemblik 2020-2021)
Uitgever Medemblik
Verwijzing gmb-2021-59110
Volgnummer 59110