Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 28-12-2021 gepubliceerd door Súdwest-Fryslân. De publicatie is van het type algemeen verbindend voorschrift (verordening) en heeft als identifier "gmb-2021-478044".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Citeertitel APV Súdwest-Fryslân 2021
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Súdwest-Fryslân
Gebiedsmarkering (Gemeente) Súdwest-Fryslân
Grondslag artikel 149 van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=149&g=2021-07-01
Identifier gmb-2021-478044
Jaargang 2021
Maker Súdwest-Fryslân
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/3.17/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2021-12-28
Publicatienummer 478044
Regeling CVDR619964_3
Rubriek officiële publicatie
Startdatum 2019-01-09
Subrubriek algemeen verbindend voorschrift (verordening)
Taal nl
Titel Algemene Plaatselijke Verordening 2021 gemeente Súdwest-Fryslân
Uitgever Súdwest-Fryslân

Op de kaart