Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 31-12-2021 gepubliceerd door Doesburg. De publicatie is van het type algemeen verbindend voorschrift (verordening) en heeft als identifier "gmb-2021-466562".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Citeertitel Intrekkingsverordening precariobelasting buizen, kabels, draden of leidingen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Doesburg
Gebiedsmarkering (Gemeente) Doesburg
Grondslag artikel 228 van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=228&g=2021-07-10
Identifier gmb-2021-466562
Jaargang 2021
Maker Doesburg
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/3.17/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2021-12-31
Publicatienummer 466562
Referentienummer Z/21/018576
Regeling CVDR650567_1
Rubriek officiële publicatie
Subrubriek algemeen verbindend voorschrift (verordening)
Taal nl
Titel Verordening tot intrekking op de heffing en de invordering van precariobelasting ter zake van buizen, kabels, draden of leidingen 2021
Uitgever Doesburg

Op de kaart