Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 14-12-2021 gepubliceerd door Amsterdam. De publicatie is van het type algemeen verbindend voorschrift (verordening) en heeft als identifier "gmb-2021-452115".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Huisvesting | Organisatie en beleid
Citeertitel Nadere regels Huisvestingsverordening Amsterdam 2020
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Amsterdam
Gebiedsmarkering (Gemeente) Amsterdam
Grondslag https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Amsterdam/637053/CVDR637053_2.html
Identifier gmb-2021-452115
Jaargang 2021
Maker Amsterdam
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/3.17/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2021-12-14
Publicatienummer 452115
Regeling CVDR635511_6
Rubriek officiële publicatie
Startdatum 2022-01-01
Subrubriek algemeen verbindend voorschrift (verordening)
Taal nl
Titel Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam houdende regels omtrent de uitvoering van de huisvestingsverordening (Nadere regels Huisvestingsverordening Amsterdam 2020)
Uitgever Amsterdam

Op de kaart