Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 20-10-2021 gepubliceerd door Lelystad. De publicatie is van het type algemeen verbindend voorschrift (verordening) en heeft als identifier "gmb-2021-346128".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Huisvesting | Organisatie en beleid
Citeertitel Verordening Toekomstbestendig Wonen 2021
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Lelystad
Gebiedsmarkering (Gemeente) Lelystad
Grondslag artikel 147, eerste lid, van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=147&lid=1&g=2021-07-10
Grondslag artikel 149 van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=149&g=2021-07-10
Identifier gmb-2021-346128
Jaargang 2021
Maker Lelystad
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/3.11/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2021-10-20
Publicatienummer 346128
Regeling CVDR662684_1
Rubriek officiële publicatie
Startdatum 2021-10-21
Subrubriek algemeen verbindend voorschrift (verordening)
Taal nl
Titel Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Lelystad houdende de vaststelling van regels inzake de mogelijkheid tot het verstrekken van een lening mbt woningaanpassingen (Verordening Toekomstbestendig Wonen 2021)
Uitgever Lelystad

Op de kaart