Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 19-07-2021 gepubliceerd door Albrandswaard. De publicatie is van het type algemeen verbindend voorschrift (verordening) en heeft als identifier "gmb-2021-234539".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Huisvesting | Organisatie en beleid
Citeertitel Verordening sociale huur en middeldure huur gemeente Albrandswaard 2021
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Albrandswaard
Gebiedsmarkering (Gemeente) Albrandswaard
Grondslag artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening]|[1.0:c:BWBR0020449&artikel=3.1&g=2021-07-01
Grondslag artikel 147 van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=147&g=2021-07-10
Grondslag artikel 149 van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=149&g=2021-07-10
Identifier gmb-2021-234539
Jaargang 2021
Maker Albrandswaard
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/3.9/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2021-07-19
Publicatienummer 234539
Referentienummer 329916
Regeling CVDR660521_1
Rubriek officiële publicatie
Startdatum 2021-07-20
Subrubriek algemeen verbindend voorschrift (verordening)
Taal nl
Titel Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Albrandswaard houdende regels omtrent sociale huur en middeldure huur (Verordening sociale huur en middeldure huur gemeente Albrandswaard 2021)
Uitgever Albrandswaard

Op de kaart