Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 15-01-2021 gepubliceerd door Roosendaal. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2021-13671".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Citeertitel Subsidieregeling AED's en buitenkasten
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Roosendaal
Geo informatie (gemeente) Roosendaal
Grondslag Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&g=2021-01-01
Grondslag https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Roosendaal/285104/CVDR285104_1.html
Jaargang 2021
Maker Roosendaal
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/2.16/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2021-01-15
Referentienummer 336462
Regeling CVDR653033_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Verordeningen
Startdatum 2021-01-18
Taal nl
Titel Subsidieregeling AED’s en buitenkasten
Uitgever Roosendaal
Verwijzing gmb-2021-13671
Volgnummer 13671