Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 13-01-2020 gepubliceerd door Elburg. De publicatie is van het type Overige besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "gmb-2020-7157".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Bijlage Bijlage 1 aanwijzingsbesluit BRP|exb-2020-1106
Bijlage Bijlage 2 aanwijzingsbesluit PNIK|exb-2020-1107
Bijlage Toelichting regeling beheer en toezicht BRP & PNIK|exb-2020-1108
Citeertitel Regeling beheer en toezicht BRP en PNIK
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Elburg
Geo informatie (gemeente) Elburg
Grondslag Wet basisregistratie personen]|[1.0:c:BWBR0033715&g=2019-02-03
Grondslag Aanpassingswet Algemene verordening gegevensbescherming]|[1.0:c:BWBR0041233&g=2019-07-01
Grondslag Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 2001]|[1.0:c:BWBR0012811&g=2018-10-01
Grondslag https://bio-overheid.nl/media/1324/bio-v103.pdf
Jaargang 2020
Maker Elburg
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB/2.0/xml/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2020-01-13
Regeling CVDR635959_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Overige besluiten van algemene strekking
Startdatum 2020-01-13
Taal nl
Titel Regeling beheer en toezicht Basisregistratie Personen (BRP) en reis- en waardedocumenten (PNIK)
Uitgever Elburg
Verwijzing gmb-2020-7157
Volgnummer 7157