Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 22-12-2020 gepubliceerd door Schouwen-Duiveland. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2020-342133".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Citeertitel Verordening onroerende-zaakbelastingen 2021
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Schouwen-Duiveland
Geo informatie (coördinaten) 53066.336 408266.239
Grondslag artikel 220 van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=220&g=2020-01-01
Jaargang 2020
Maker Schouwen-Duiveland
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/2.16/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Postcode en huisnummer 4301SH 2
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2020-12-22
Regeling CVDR650183_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Verordeningen
Startdatum 2021-01-01
Straatnaam Laan van St. Hilaire
Taal nl
Titel Verordening op de heffing en de invordering van onroerende-zaakbelasting Schouwen-Duiveland 2021
Uitgever Schouwen-Duiveland
Verwijzing gmb-2020-342133
Volgnummer 342133
Woonplaats Zierikzee