Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 16-12-2020 gepubliceerd door Landerd. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2020-334396".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Citeertitel Legesverordening 2021
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Landerd
Geo informatie (gemeente) Landerd
Grondslag artikel 156, eerste lid, van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=156&lid=1&g=2020-01-01
Grondslag artikel 156, tweede lid, van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=156&lid=2&g=2020-01-01
Grondslag artikel 229, eerste lid, van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=229&lid=1&g=2020-01-01
Grondslag artikel 2, tweede lid, van de Paspoortwet]|[1.0:c:BWBR0005212&artikel=2&lid=2&g=2017-10-01
Grondslag artikel 7 van de Paspoortwet]|[1.0:c:BWBR0005212&artikel=7&g=2017-10-01
Jaargang 2020
Maker Landerd
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/2.14/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2020-12-16
Referentienummer 9266-2020
Regeling CVDR648471_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Verordeningen
Startdatum 2020-12-24
Taal nl
Titel Legesverordening 2021
Uitgever Landerd
Verwijzing gmb-2020-334396
Volgnummer 334396