Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 14-10-2020 gepubliceerd door Raalte. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2020-264194".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Citeertitel Algemene plaatselijke verordening gemeente Raalte
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Raalte
Geo informatie (gemeente) Raalte
Grondslag Gemeentewet, art. 149]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=149&g=2016-12-22
Jaargang 2020
Maker Raalte
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/2.14/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2020-10-14
Referentienummer 44418-2020
Regeling CVDR86454_12
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Verordeningen
Startdatum 2020-10-15
Taal nl
Titel Algemene plaatselijke verordening gemeente Raalte
Uitgever Raalte
Verwijzing gmb-2020-264194
Volgnummer 264194