Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 29-01-2020 gepubliceerd door Bodegraven-Reeuwijk. De publicatie is van het type Overige besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "gmb-2020-23737".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Huisvesting | Organisatie en beleid
Citeertitel Besluit mandaat woningcorporatie Mozaïek Wonen, Woningbouwvereniging Reeuwijk en Stichting Zorgpartners Midden-Holland
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Bodegraven-Reeuwijk
Geo informatie (gemeente) Bodegraven-Reeuwijk
Grondslag artikel 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&artikel=10%3A3&g=2020-01-01
Grondslag artikel 13 van de Huisvestingswet 2014]|[1.0:c:BWBR0035303&artikel=13&g=2019-07-01
Grondslag artikel 19 van de Huisvestingswet 2014]|[1.0:c:BWBR0035303&artikel=19&g=2019-07-01
Jaargang 2020
Maker Bodegraven-Reeuwijk
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB/2.0/xml/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2020-01-29
Regeling CVDR636627_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Overige besluiten van algemene strekking
Startdatum 2020-01-30
Taal nl
Titel Besluit mandaat woningcorporatie Mozaïek Wonen, Woningbouwvereniging Reeuwijk en Stichting Zorgpartners Midden-Holland
Uitgever Bodegraven-Reeuwijk
Verwijzing gmb-2020-23737
Volgnummer 23737