Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 14-01-2019 gepubliceerd door Altena. De publicatie is van het type Overige besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "gmb-2019-8137".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR620159_1
Citeertitel Algemeen belang besluit Altena 2019
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Overige besluiten van algemene strekking
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Altena
Geo informatie (gemeente) Altena
Grondslag artikel 25h van de Mededingingswet;1.0:c:BWBR0008691&artikel=25h&g=2019-01-01
Identifier gmb-2019-8137
Jaargang 2019
Onderwerp Economie | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2019-01-14
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 8137
Publicerende organisatie Altena
Startdatum 2019-01-15
Taal nl
Titel Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Altena houdende regels omtrent het Algemeen belang besluit Altena 2019
Uitgever Altena