Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 18-02-2019 gepubliceerd door Amsterdam. De publicatie is van het type Overige besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "gmb-2019-36682".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR621479_1
Citeertitel Subsidieregeling particuliere beschermwaardige houtopstanden Amsterdam
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Overige besluiten van algemene strekking
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Einddatum 2020-01-01
Eindverantwoordelijke Amsterdam
Geo informatie (gemeente) Amsterdam
Grondslag Onbekend;
Identifier gmb-2019-36682
Jaargang 2019
Onderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Onderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2019-02-18
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 36682
Publicerende organisatie Amsterdam
Startdatum 2019-03-01
Taal nl
Titel Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam houdende regels omtrent ‘groene subsidie’ Subsidieregeling particuliere beschermwaardige houtopstanden Amsterdam
Uitgever Amsterdam