Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 02-09-2019 gepubliceerd door Súdwest-Fryslân. De publicatie is van het type Overige besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "gmb-2019-214976".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Verkeer | Organisatie en beleid
Bijlage Aanwijzingsbesluit parkeervergunningen|exb-2019-42475
Bijlage Bijlage aanwijzingsbesluit parkeervergunningen|exb-2019-42476
Citeertitel Aanwijzingsbesluit parkeervergunningen en -ontheffingen Súdwest-Fryslân
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Súdwest-Fryslân
Geo informatie (gemeente) Súdwest-Fryslân
Grondslag artikel 2a van de Wegenverkeerswet 1994]|[1.0:c:BWBR0006622&artikel=2a&g=2019-07-01
Jaargang 2019
Maker Súdwest-Fryslân
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB/1.5/xml/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2019-09-02
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Overige besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Vaststelling aanwijzingsbesluit parkeervergunningen en –ontheffingen Súdwest-Fryslân
Uitgever Súdwest-Fryslân
Verwijzing gmb-2019-214976
Volgnummer 214976