Vaststelling aanwijzingsbesluit parkeervergunningen en –ontheffingen Súdwest-Fryslân

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Súdwest-Fryslân maken bekend dat zij op 13 augustus 2019 het Aanwijzingsbesluit parkeervergunningen en –ontheffingen Súdwest-Fryslân hebben vastgesteld.

In het aanwijzingsbesluit worden wegen, weggedeelten en openbare parkeerterreinen aangewezen als plaatsen die bestemd zijn voor het parkeren door vergunninghouders en ontheffinghouders.

Het aanwijzingsbesluit maakt onderscheid tussen parkeerapparatuurplaatsen, belanghebbendenplaatsen en parkeerschijfzones. De gebiedsindeling die daarbij geldt staat aangegeven op de kaarten die als bijlage horen bij het aanwijzingsbesluit.

 

Het aanwijzingsbesluit treedt op 1 september 2019 in werking. Het besluit en de bijlage liggen vanaf 2 september 2019 tot en met 14 oktober 2019 ter inzage bij de balie in het gemeentehuis, Marktstraat 8 in Sneek.

 

Bent u het niet eens met dit besluit?

Dan kunt u hiertegen bezwaar maken. U doet dit door een brief te sturen naar het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Súdwest-Fryslân. Let erop dat u reageert voor 15 oktober 2019.

 

In uw bezwaarschrift moet het volgende staan:

• uw naam en adres

• de datum

• het besluit waartegen u bezwaar maakt

• de redenen waarom u bezwaar maakt

• uw handtekening.

 

Stuur uw brief naar:

Burgemeester en wethouders van de gemeente Súdwest-Fryslân

Postbus 10.000

8600 HA SNEEK

 

U kunt ook digitaal bezwaar maken via www.sudwestfryslan.nl. Daarvoor heeft u wel een elektronische handtekening (DigiD) nodig.

 

Wilt u de beslissing op uw bezwaar niet afwachten omdat u snel antwoord moet hebben ?

Als u bezwaar maakt, blijft ons besluit in ieder geval geldig totdat we over uw bezwaar hebben beslist. Wilt u de beslissing op uw bezwaar niet afwachten en snel duidelijkheid? Vraag dan de voorzieningenrechter om een voorlopige voorziening. Dit betekent dat de rechter snel naar uw verzoek kijkt en alvast een voorlopige uitspraak doet.

 

Het adres van de voorzieningenrechter is:

Voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland, Postbus 150, 9700 AD Groningen.

U moet hiervoor wel kosten betalen. Vraag dit na bij de rechtbank.

 

Naar boven