Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 16-08-2019 gepubliceerd door 's-Hertogenbosch. De publicatie is van het type Beschikkingen | aanvraag en heeft als identifier "gmb-2019-203704".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke 's-Hertogenbosch
Geo informatie (coördinaten) 148167 411326
Jaargang 2019
Maker 's-Hertogenbosch
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-BeschikkingAanvraag-Web-ZM/1.4/xml/MC-DRP-BeschikkingAanvraag-Web-ZM.xml
Organisatietype gemeente
Postcode en huisnummer 5223DH 192
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2019-08-16
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Beschikkingen | aanvraag
Straatnaam Onderwijsboulevard
Taal nl
Titel Onderwijsboulevard 146, exploitatie horeca-inrichting
Uitgever 's-Hertogenbosch
Verwijzing gmb-2019-203704
Volgnummer 203704
Woonplaats 's-Hertogenbosch