Onderwijsboulevard 146, exploitatie horeca-inrichting

 

Alcoholvrije horeca-inrichtingen dienen op grond van artikel 2.1 van de Horecaverordening ’s-Hertogenbosch 2017 te beschikken over een exploitatievergunning. Met de exploitatievergunning kunnen verstoringen van het woon- en leefklimaat beter worden tegengegaan.

 

Aanvraag vergunning alcoholvrije horeca-inrichting:

 

Naam: Elly Walid Eli Maty Al Kass

Locatie: Onderwijsboulevard 146, 5223 DH te ‘s-Hertogenbosch

Naam horeca-inrichting: Piatti

 

U kunt uw schriftelijke reactie vóór 1 september 2019 indienen bij de burgemeester van 's-Hertogenbosch Postbus 12345, 5200 GZ ‘s-Hertogenbosch. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Openbare Orde en Veiligheid, tel. (073) 615 58 61.

 

 

Naar boven