Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 23-05-2019 gepubliceerd door Amsterdam. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2019-127354".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Onderwijs en wetenschap | Organisatie en beleid
Citeertitel Verordening op het lokaal onderwijsbeleid Amsterdam 2019
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Amsterdam
Geo informatie (gemeente) Amsterdam
Grondslag artikel 6 van de Wet op het primair onderwijs]|[1.0:c:BWBR0003420&artikel=6&g=2019-01-01
Grondslag artikel 140 van de Wet op het primair onderwijs]|[1.0:c:BWBR0003420&artikel=140&g=2019-01-01
Grondslag artikel 6 van de Wet op de expertisecentra]|[1.0:c:BWBR0003549&artikel=6&g=2019-01-01
Grondslag artikel 134 van de Wet op de expertisecentra]|[1.0:c:BWBR0003549&artikel=134&g=2019-01-01
Grondslag artikel 77 van de Wet op het voortgezet onderwijs]|[1.0:c:BWBR0002399&artikel=77&g=2019-02-01
Grondslag artikel 96g van de Wet op het voortgezet onderwijs]|[1.0:c:BWBR0002399&artikel=96g&g=2019-02-01
Grondslag artikel 149 van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=149&g=2019-01-01
Grondslag artikel 108, eerste lid, van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=108&lid=1&g=2019-01-01
Grondslag artikel 147 van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=147&g=2019-01-01
Grondslag artikel 160, eerste lid, van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=160&lid=1&g=2019-01-01
Grondslag artikel 108 van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=108&g=2019-01-01
Jaargang 2019
Maker Amsterdam
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/1.0/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2019-05-23
Regeling CVDR621825_3
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Verordeningen
Startdatum 2019-05-24
Taal nl
Titel Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Amsterdam houdende regels omtrent lokaal onderwijsbeleid Verordening op het lokaal onderwijsbeleid Amsterdam 2019
Uitgever Amsterdam
Verwijzing gmb-2019-127354
Volgnummer 127354