Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 11-05-2018 gepubliceerd door Beemster. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2018-99945".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR351471_2
Citeertitel Verordening loonkostensubsidie Participatiewet Beemster 2015
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Verordeningen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Beemster
Geo informatie (gemeente) Beemster
Grondslag Participatiewet, artikel 6, tweede lid;1.0:c:BWBR0015703&artikel=6&g=2015-01-01
Grondslag artikel 149 van de Gemeentewet;1.0:c:BWBR0005416&artikel=149&g=2018-01-01
Identifier gmb-2018-99945
Jaargang 2018
Onderwerp Sociale zekerheid | Organisatie en beleid
Onderwerp Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2018-05-11
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 99945
Publicerende organisatie Beemster
Referentienummer 1419487
Startdatum 2018-05-14
Taal nl
Titel Verordening tot eerste wijziging van de Verordening loonkostensubsidie Participatiewet Beemster 2015
Uitgever Beemster