Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 17-04-2018 gepubliceerd door Gooise Meren. De publicatie is van het type Beleidsregels en heeft als identifier "gmb-2018-79844".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Alternatieve titel Beleidsregel toepassing Wet Bibob 2018 gemeente Gooise Meren
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Beleidsregels
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Gooise Meren
Gemeentenaam Gooise Meren
Grondslag artikel 1 van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur;1.0:c:BWBR0013798&artikel=1&g=2016-07-01
Identifier gmb-2018-79844
Jaargang 2018
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2018-04-17
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 79844
Publicerende organisatie Gooise Meren
Taal nl
Titel Beleidsregel toepassing Wet Bibob 2018 gemeente Gooise Meren
Uitgever Gooise Meren