Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 07-03-2018 gepubliceerd door Rijssen-Holten. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2018-46318".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Alternatieve titel Erfgoedverordening gemeente Rijssen-Holten 2018
Betreft regeling CVDR608563_1
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Verordeningen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Rijssen-Holten
Gemeentenaam Rijssen-Holten
Grondslag artikel 3.16 van de Erfgoedwet;1.0:c:BWBR0037521&artikel=3.16&g=2017-09-01
Grondslag artikel 9.1 van de Erfgoedwet;1.0:c:BWBR0037521&artikel=9.1&g=2017-09-01
Grondslag artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;1.0:c:BWBR0024779&artikel=2.1&g=2018-01-01
Grondslag artikel 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;1.0:c:BWBR0024779&artikel=2.2&g=2018-01-01
Identifier gmb-2018-46318
Jaargang 2018
Onderwerp Cultuur en recreatie | Organisatie en beleid
Onderwerp Huisvesting | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2018-03-07
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 46318
Publicerende organisatie Rijssen-Holten
Referentienummer 2017-0121
Startdatum 2018-03-08
Taal nl
Titel Erfgoedverordening gemeente Rijssen-Holten 2018
Uitgever Rijssen-Holten