Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 20-11-2018 gepubliceerd door Utrecht. De publicatie is van het type Beschikkingen | afhandeling en heeft als identifier "gmb-2018-247168".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Coördinaten 135826.53 455720.03
Documentsoort Beschikkingen | afhandeling
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Utrecht
Identifier gmb-2018-247168
Jaargang 2018
Onderwerp Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Postcode en huisnummer 3521 1003t
Publicatiedatum 2018-11-20
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 247168
Publicerende organisatie Utrecht
Taal nl
Titel Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, het bouwen van een trap met podium en het wijzigen van het brandcompartiment van een kantoorgebouw, Stadsplateau 2 te Utrecht, HZ_WABO-18-28961
Uitgever Utrecht