Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, het bouwen van een trap met podium en het wijzigen van het brandcompartiment van een kantoorgebouw, Stadsplateau 2 te Utrecht, HZ_WABO-18-28961

Stadsplateau 2 te Utrecht

HZ_WABO-18-28961

Toelichting: het bouwen van een trap met podium en het wijzigen van het brandcompartiment van een kantoorgebouw

Besluit tot verlenging beslistermijn met 6 weken

Rechtsmiddel: geen

 

Naar boven