Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 05-11-2018 gepubliceerd door Best. De publicatie is van het type Overige besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "gmb-2018-235256".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR613791_1
Citeertitel Aanwijzingsbesluit verbod voor fietsen en bromfietsen op markten en de kermis
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Overige besluiten van algemene strekking
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Best
Geo informatie (gemeente) Best
Grondslag Gemeentewet;1.0:c:BWBR0005416&g=2018-09-19
Identifier gmb-2018-235256
Jaargang 2018
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2018-11-05
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 235256
Publicerende organisatie Best
Startdatum 2018-11-01
Taal nl
Titel Aanwijzingsbesluit verbod voor fietsen en bromfietsen op markten en de kermis
Uitgever Best