Gemeenteblad van Best

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BestGemeenteblad 2018, 235256Overige besluiten van algemene strekkingAanwijzingsbesluit verbod voor fietsen en bromfietsen op markten en de kermis

 

 

Burgemeester en wethouders,

 

Overwegende dat het weren van fietsen en bromfietsen, ook als deze aan de hand worden meegenomen, nodig is om de kermis voor bezoekers aantrekkelijk en veilig te maken;

 

Voor de markt alleen geldt dat het ongewenst is om te (brom)fietsen en het meenemen aan de hand van een fiets is toegestaan;

 

gelet op artikel 2:52 Algemene plaatselijke verordening Best 2018;

 

besluiten

 

Aan te wijzen als plaats waar het verboden is zich met een fiets of bromfiets te bevinden:

Het kermisterrein waar de jaarlijkse kermis wordt gehouden tijdens de dagen en gedurende de uren dat de kermisattracties voor het publiek zijn opengesteld.

 

30-10-2018