Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 05-02-2018 gepubliceerd door Vlaardingen. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2018-23395".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR335822_2
Citeertitel Afvalstoffenverordening Vlaardingen 2014 
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Verordeningen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Vlaardingen
Geo informatie (gemeente) Vlaardingen
Grondslag artikel 10.23 van de Wet milieubeheer;1.0:c:BWBR0003245&artikel=10.23&g=2017-08-30
Grondslag artikel 10.24 van de Wet milieubeheer;1.0:c:BWBR0003245&artikel=10.24&g=2017-08-30
Grondslag artikel 10.25 van de Wet milieubeheer;1.0:c:BWBR0003245&artikel=10.25&g=2017-08-30
Grondslag artikel 149 van de Gemeentewet;1.0:c:BWBR0005416&artikel=149&g=2018-01-01
Grondslag artikel 154 van de Gemeentewet;1.0:c:BWBR0005416&artikel=154&g=2018-01-01
Identifier gmb-2018-23395
Jaargang 2018
Onderwerp Economie | Organisatie en beleid
Onderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2018-02-05
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 23395
Publicerende organisatie Vlaardingen
Referentienummer 1609572
Startdatum 2018-02-06
Taal nl
Titel Eerste wijziging Afvalstoffenverordening Vlaardingen 2014
Uitgever Vlaardingen