Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 02-11-2018 gepubliceerd door Best. De publicatie is van het type Overige besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "gmb-2018-233696".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR613715_1
Citeertitel Aanwijzingsbesluit voor hondenlosloopterreinen
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Overige besluiten van algemene strekking
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Best
Geo informatie (gemeente) Best
Grondslag Gemeentewet;1.0:c:BWBR0005416&g=2018-09-19
Identifier gmb-2018-233696
Jaargang 2018
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2018-11-02
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 233696
Publicerende organisatie Best
Startdatum 2018-11-01
Taal nl
Titel Aanwijzingsbesluit voor hondenlosloopterreinen
Uitgever Best