Gemeenteblad van Best

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BestGemeenteblad 2018, 233696Overige besluiten van algemene strekkingAanwijzingsbesluit voor hondenlosloopterreinen

 

 

Burgemeester en wethouders,

 

Overwegende dat er in de gemeente Best terreinen zijn ingericht waar honden los mogen lopen zonder aangelijnd te zijn in afwijking van het in de bebouwde kom geldende verbod om met een hond te verblijven of te laten lopen als deze niet is aangelijnd;

gelet op artikel 2:57,eerste en tweede lid van de Algemene plaatselijke verordening Best 2018;

 

besluiten

 

De volgende plaatsen aan te wijzen als losloopterreinen waar het verbod om een hond niet aangelijnd te laten verblijven of te laten lopen niet van toepassing is zoals ter plaatse aangegeven met borden met spelregels en een omheining:

 

Landveroveren

A2-strook

Jacob van Wassenaerstraat

Heikantweg/Vliegheuvel

Wilhelminapark/Akkerweide

 

30-10-2018