Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 25-10-2018 gepubliceerd door Ermelo. De publicatie is van het type Overige besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "gmb-2018-226807".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Alternatieve titel Uitvoeringsregels spandoeken 2018
Betreft regeling CVDR613540_1
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Overige besluiten van algemene strekking
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Ermelo
Gemeentenaam Ermelo
Grondslag ;http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Historie/Ermelo/610123/CVDR610123_1.html
Grondslag Gemeentewet;1.0:c:BWBR0005416&g=2018-09-19
Grondslag artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;1.0:c:BWBR0005537&artikel=4%3A81&g=2018-09-19
Identifier gmb-2018-226807
Jaargang 2018
Onderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2018-10-25
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 226807
Publicerende organisatie Ermelo
Startdatum 2018-10-26
Taal nl
Titel Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ermelo houdende regels omtrent spandoeken Uitvoeringsregels spandoeken 2018
Uitgever Ermelo