Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 01-08-2018 gepubliceerd door Amsterdam. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2018-166197".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR220228_4
Citeertitel Verordening energieleningen Amsterdam 2012
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Verordeningen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Amsterdam
Geo informatie (gemeente) Amsterdam
Grondslag artikel 149 van de Gemeentewet;1.0:c:BWBR0005416&artikel=149&g=2018-07-01
Grondslag artikel 147 van de Gemeentewet;1.0:c:BWBR0005416&artikel=147&g=2018-07-01
Identifier gmb-2018-166197
Jaargang 2018
Onderwerp Landbouw | Organisatie en beleid
Onderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Onderwerp Huisvesting | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2018-08-01
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 166197
Publicerende organisatie Amsterdam
Referentienummer 214/609
Startdatum 2018-08-02
Taal nl
Titel Verordening tot wijziging van de Verordening Energieleningen Amsterdam 2012
Uitgever Amsterdam