Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 13-03-2017 gepubliceerd door Bergeijk. De publicatie is van het type Beschikkingen | afhandeling en heeft als identifier "gmb-2017-39462".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Coördinaten 151569 370202
Documentsoort Beschikkingen | afhandeling
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Bergeijk
Identifier gmb-2017-39462
Jaargang 2017
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Postcode en huisnummer 5571AB
Publicatiedatum 2017-03-13
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 39462
Publicerende organisatie Bergeijk
Straatnaam Haagdoorn
Taal nl
Titel Toestemming meldingsplichtig evenement, Bergeijk, houden van een paardenrit op 23 april 2017.
Uitgever Bergeijk
Woonplaats Bergeijk