Toestemming meldingsplichtig evenement, Bergeijk, houden van een paardenrit op 23 april 2017.

Op 6 maart 2017 (verzonden op 6 maart 2017) is toestemming verleend aan Paardensportvereniging Bergiejk voor het houden van een paardenrit over grondgebied van de gemeente Bergeijk op 23 april 2017.

Er kan geen bezwaar en/of beroep worden ingediend tegen de melding.

Naar boven