Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 12-07-2017 gepubliceerd door Vlissingen. De publicatie is van het type Beschikkingen | aanvraag en heeft als identifier "gmb-2017-119098".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Beschikkingen | aanvraag
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Vlissingen
Geo informatie (coördinaten) 28542 386008
Identifier gmb-2017-119098
Jaargang 2017
Onderwerp Huisvesting | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Postcode en huisnummer 4382LC
Publicatiedatum 2017-07-12
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 119098
Publicerende organisatie Vlissingen
Straatnaam Singel
Taal nl
Titel Voor maken aanbouw Singel 14/16 Vlissingen
Uitgever Vlissingen
Woonplaats Vlissingen