Voor maken aanbouw Singel 14/16 Vlissingen

Burgemeester en wethouders van Vlissingen maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Voor het maken van een aanbouw voorzien van een balustrade t.b.v. gebruik als dakterras op de locatie Singel 14/16 in Vlissingen (06-07-2017)

De publicatie van de ingediende aanvraag heeft een informatief karakter. Tegen deze aanvraag kunnen geen bezwaarschriften worden ingediend. Het is mogelijk dat de tekeningen, waarop de vergunning wordt verleend, afwijken van de ingediende aanvraag.

 

Naar boven