Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 11-01-2016 gepubliceerd door Apeldoorn. De publicatie is van het type Beschikkingen | afhandeling en heeft als identifier "gmb-2016-2673".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Coördinaten 194421 469886
Documentsoort Beschikkingen | afhandeling
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Apeldoorn
Identifier gmb-2016-2673
Jaargang 2016
Onderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Postcode en huisnummer 7311LG 1
Publicatiedatum 2016-01-11
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 2673
Publicerende organisatie Apeldoorn
Straatnaam Marktplein
Taal nl
Titel Ambtshalve opneming van gegevens in de Basisregistratie personen
Uitgever Apeldoorn
Woonplaats Apeldoorn