Ambtshalve opneming van gegevens in de Basisregistratie personen

Burgemeester en wethouders van Apeldoorn maken bekend dat zij hebben besloten om de bijhouding van de persoonslijst van onderstaande personen ambtshalve op te schorten met de aanduiding Land Onbekend, omdat uit een ingesteld onderzoek geen uitsluitsel is verkregen omtrent de verblijfplaats van

Atasoy Hakan 01-12-1980

Bonte Johannes H. 23-10-1962

Çelik Mustafa 04-06-1942

Dilsiz e/v Çelik Müserref 01-04-1946

Deveci Cihan 20-11-1981

Gregorius Shumailys A R, 17-08-1995

Groot de Erik O, 24-12-1962

Hasçelik Onur 07-07-1987

Ingen, van Dennis 23-04-1987

Jochems Dennis 14-08-1987

Latif Zalmai, 05-05-1954

Schoemaker Laurens 07-06-1979

Shrestha Rajan, 27-04-1991

Tekay Yahkup 30-06-1980

Vervoort Johannes J, 13-02-1964

Visser Jacobus G, 25-11-1974

Indien u het niet eens bent met deze beschikking kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken tegen dit besluit. U dient uw bezwaarschrift binnen zes weken na

de dag waarop het besluit is bekendgemaakt te sturen naar de gemeente Apeldoorn, t.a.v. afdeling Veiligheid en Recht, Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn. U kunt ook digitaal een bezwaarschrift indienen via het formulier op www.apeldoorn.nl/bezwaarschrift. Als u uw bezwaarschrift per post verstuurt raden wij u aan een kopie van het besluit mee te sturen.

Naar boven