Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 23-11-2016 gepubliceerd door Utrecht. De publicatie is van het type Beschikkingen | afhandeling en heeft als identifier "gmb-2016-163681".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Beschikkingen | afhandeling
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Utrecht
Geo informatie (coördinaten) 133188 458650
Identifier gmb-2016-163681
Jaargang 2016
Onderwerp Huisvesting | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Postcode en huisnummer 3542
Publicatiedatum 2016-11-23
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 163681
Publicerende organisatie Utrecht
Straatnaam Sophialaan
Taal nl
Titel Afgehandelde omgevingsvergunning, Omgevingsvergunning milieu: het uitbreiden van de inrichting met op- en overslag van al dan niet teerhoudend asfalt granulaat (T)AG, Sophialaan 21 te Utrecht, HZ_WABO-13-09948
Uitgever Utrecht
Woonplaats Utrecht