Afgehandelde omgevingsvergunning, Omgevingsvergunning milieu: het uitbreiden van de inrichting met op- en overslag van al dan niet teerhoudend asfalt granulaat (T)AG, Sophialaan 21 te Utrecht, HZ_WABO-13-09948

 

Sophialaan 21 te Utrecht

HZ_WABO-13-09948

Omgevingsvergunning milieu: het uitbreiden van de inrichting met op- en overslag van al dan niet teerhoudend asfalt granulaat (T)AG

Datum besluit: 17-11-2016

Besluit: Verleend

 

In beroep gaan bij de rechtbank

Tegen dit besluit kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. De beroepstermijn van 6 weken begint de dag na die waarop het besluit bekend is gemaakt. In beroep gaan kan online via www.rechtspraak.nl/Uw-Situatie/Onderwerpen/Omgevingsvergunning. Als u schriftelijk in beroep wilt gaan per brief, dan kunt u uw beroepschrift sturen naar de Sector Bestuursrecht van de Rechtbank Midden-Nederland, Postbus 13023, 3507 LA Utrecht. In het beroepschrift staat in elk geval:

- uw naam, adres, datum, handtekening en telefoonnummer

- de omschrijving en het kenmerk van het besluit

- waarom u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente

- wat de beslissing volgens u moet zijn

 

Stukken inzien

Wilt u deze aanvraag met de stukken die daarbij horen inzien? Dat kan als volgt:

- Kijk op deze webpagina in de linker kolom of er bijlagen staan die u wilt inzien.

- E-mail naar bekendmakingen@utrecht.nl de volgende gegevens: het kenmerk van deze aanvraag, uw naam, adres en telefoonnummer, en welke informatie u wilt inzien. Wij e-mailen u dan de juiste stukken.

- Kom naar het Stadskantoor en maak hiervoor een balie-afspraak via www.utrecht.nl/afspraakbouwenondernemen.

Naar boven