Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 23-09-2016 gepubliceerd door Vaals. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2016-130612".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Verordeningen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Vaals
Geo informatie (gemeente) Vaals
Grondslag art. 7:13 Awb;1.0:c:BWBR0005537&artikel=7%3A13&g=2016-07-01
Grondslag art. 84 Gemw;1.0:c:BWBR0005416&artikel=84&g=2016-07-01
Identifier gmb-2016-130612
Jaargang 2016
Onderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Onderwerp Recht | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2016-09-23
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 130612
Publicerende organisatie Vaals
Taal nl
Titel VERORDENING INTERGEMEENTELIJKE ADVIESCOMMISSIE INZAKE DE BEHANDELING VAN BEZWAARSCHRIFTEN 2016.
Uitgever Vaals