Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 12-09-2016 gepubliceerd door Bergeijk. De publicatie is van het type Beschikkingen | afhandeling en heeft als identifier "gmb-2016-124620".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Coördinaten 150225 366808
Documentsoort Beschikkingen | afhandeling
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Bergeijk
Identifier gmb-2016-124620
Jaargang 2016
Onderwerp Huisvesting | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Postcode en huisnummer 5575CD 20
Publicatiedatum 2016-09-12
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 124620
Publicerende organisatie Bergeijk
Straatnaam Rijt
Taal nl
Titel Ingekomen sloopmelding, Luyksgestel, Rijt 20, verwijderen van asbesthoudende materialen van het dak van een woning en van de aanbouw
Uitgever Bergeijk
Woonplaats Luyksgestel