Ingekomen sloopmelding, Luyksgestel, Rijt 20, verwijderen van asbesthoudende materialen van het dak van een woning en van de aanbouw

Burgemeester en wethouders van Bergeijk maken bekend dat de volgende melding is ontvangen:

Nr.: 2016-1140

Datum verzonden: 01-09-2016

Omschrijving: Luyksgestel, Rijt 20, verwijderen van asbesthoudende materialen van het dak van een woning en van de aanbouw

Er kan geen bezwaar en/of beroep worden ingediend tegen de melding.

Naar boven